Black Ribbon
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ภาพบรรยากาศพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เขียนโดย Chaiyaphol 585
กำหนดการ งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เขียนโดย jetsada 894
มมร จัดกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เขียนโดย Chaiyaphol 530
มมร จัดพิธีถวายสักการะอธิการบดีและผู้บริหาร เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๐ เขียนโดย Chaiyaphol 515
ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เขียนโดย jetsada 1168
อธิการบดีนำคณะผู้บริหารเข้าถวายสักการะพระเถระ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๖๐ เขียนโดย Chaiyaphol 834
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เขียนโดย Chaiyaphol 295
มมร จัดงานสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด"การขับเคลื่อนพลังบวร สู่การเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืน" เขียนโดย Chaiyaphol 1586
มมร ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐและพุทธบริษัท จัดงานสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ เขียนโดย jetsada 492
มมร จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดการศึกษาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GE) และหลักสูตรกลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา (BU) เขียนโดย jetsada 449