แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ขอนิมนต์ และ เรียนเชิญ ร่วมกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย jetsada 168
พระราชปฏิภาณโกศล ผศ.ดร. รับการถวายมุทิตาสักการะเนื่องในโอกาสรับพระบัญชา แต่งตั้งเป็นอธิการบดี รูปที่ ๖ เขียนโดย jetsada 885
ขอเชิญร่วมถวายสักการะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เขียนโดย jetsada 1190
สมเด็จพระสังฆราชประทานพระบัญชาแต่งตั้ง 'อธิการบดี มมร' รูปใหม่ เขียนโดย chuchat 440
ผู้แทนภาครัฐรับข้อเสนอจากเวทีระดมความคิด "สมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔" เขียนโดย jetsada 279
พิธีเปิดงาน "สมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔" เขียนโดย jetsada 319
สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระคติธรรม ในงานสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔ เขียนโดย jetsada 338
๑๒ ก.ค. ๖๒ ขอเชิญร่วมงาน "สมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๔" เขียนโดย jetsada 1148
มมร จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เขียนโดย chaiyaphol saithong 201
มมร ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายชาวพุทธ ประชุมเตรียมการจัดงาน "สมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔" เขียนโดย jetsada 577