สมเด็จพระมหาวีรวงค์เป็นประธานเปิดการประชุมพระสังฆาธิการ ประจำปี 2562

         

          เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงค์ (สุชิน อคฺคชิโน) อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ผู้รักษาการเจ้าคณะภาค 4-5-6-7 (ธรรมยุต) แม่กองธรรมสนามหลวง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมให้โอวาทและมอบนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงานคณะสงฆ์ภาค 4-5-6-7 (ธรรมยุต) ณ อาคารปฏิบัติธรรมฯ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

 

 

 

 

 

         โอกาสนี้พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่พร้อมด้วยนักศึกษา ถวายสักการะและถวายการต้อนรับ

 

ขอบคุณภาพและข่าวจาก : เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

http://www.lanna.mbu.ac.th/

 
Share