โครงการศุกร์ถึงธรรม สุขถึงใจ ปีที่ ๘

           เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒  พระมงคลธรรมวิธาน, ผศ.ดร. รองอธิการบดีที่ดูแลด้านกิจการคณะสงฆ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  เป็นประธานในการร่วมปฏิบัติธรรม “ศุกร์ถึงธรรม สุขถึงใจ” ณ ธรรมสถาน  อาคารสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฺฐายีมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

          การปฏิบัติธรรมในวันนี้เริ่มต้นด้วยการสดับธรรมเทศนาเรื่อง " อภิณหะปัจจะเวกขณะ ๕ " แสดงโดย พระครูสังฆรักษ์ ศักดา สุนฺทโร วัดธรรมาภิมุข-ไร่ป่า ตำบลเนินทราย อำเภอเมือง จังหวัดตราด และมีการเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ปฏิบัติธรรม สาธยายพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ๖๙ วาระ จงกรมเวียนภายในบริเวณและนอกมหาวิทยาลัย สมาทานเนสัชชิกตลอดคืนและทำบุญถวายสังฆทานเพื่อเป็นศิริมงคล

 

 

 

 

 

 

 

 

Share