มมร จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

      วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจัดงานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ โดยในช่วงเช้า พระราชปฏิภาณโกศล,ผศ.ดร. อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน ๖๓ รูป ณ บริเวณพื้นที่หน้าอาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ ต่อจากนั้นได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์  ณ อาคารหอสมุดกลางสมเด็จพระญาณวโรดม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมกีฬา-การละเล่นพื้นบ้านและออกโรงทานร้านอาหารของทุกหน่วยงานอีกด้วย ส่วนในช่วงบ่ายนั้น อธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมกล่าวให้โอวาท และอวยพรปีใหม่เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บุคคลกรมหาวิทยาลัย ต่อจากนั้นร่วมกันจับสลากของขวัญ และชมการแสดงจากหน่วยงานต่างๆ

 

 

 

 

 
Share