สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตฯ ทรงสนทนาธรรมกับเจ้าพระคุณ สมเด็จอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

         วันศุกร์ ที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จไปวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงบำเพ็ญพระกุศลและทรงสนทนาธรรมกับเจ้าพระคุณ สมเด็จอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

 

 

 

ที่มา สำนักเลขาธิการสมเด็จพระสังฆราช

https://www.facebook.com/SanggharajaOffice/

Share