แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
มมร จัดการประชุมสัมมชาเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ เตรียมเสนอครม.ประกาศให้วันอาสาฬหบูชา เป็นวันเผยแผ่พระพุทธศาสนา เขียนโดย Chaiyaphol 586
ขอเชิญร่วมงานสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ 1 เขียนโดย jetsada 1196
มมร จัดการประชุมเตรียมงาน"สมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ เขียนโดย Chaiyaphol 1846
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (รอบสอง) เขียนโดย jetsada 1908
ประกาศผลโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบ การประกวดอ่านทำนองเสนาะและขับเสภา ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เขียนโดย Chaiyaphol 1589
มมร จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้(Knowledge Management) มุ่งพัฒนาการทำงานของบุคลากรทั้งส่วนกลางและวิทยาเขต เขียนโดย Chaiyaphol 895
อธิการบดีเปิดการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในวิทยาเขตศรีล้านช้าง เขียนโดย Chaiyaphol 1049
ม.มหามกุฏฯ ศรีล้านช้าง อบรมฯ พระสอนศีลธรรม (ภาคเหนือตอนล่าง) เขียนโดย Chaiyaphol 1814
คณะกรรมการวิชาการประชุมพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร เขียนโดย Chaiyaphol 1062
ประมวลภาพงานวันวิสาขบูชา ปทุมปัญญาศาลา MBU Wisdom Pavilion ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เขียนโดย Chaiyaphol 1587