แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่องการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เขียนโดย chaiyaphol saithong 6070
สมเด็จพระสังฆราชฯพร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดราชบพิธ เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสวัสดิมงคล เป็นขวัญ และกำลังใจแก่ประเทศชาติและประชาชน ในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เขียนโดย chaiyaphol saithong 446
มมร มีนโยบายการจัดสวัสดิการ การทำประกันภัย COVID-19 แก่ บุคลากร ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เขียนโดย jetsada 886
เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เขียนโดย chaiyaphol saithong 331
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 เขียนโดย jetsada 1274
สอบปลายภาคไม่เลื่อน ดำเนินการคัดกรองและป้องกันอย่างรัดกุม ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขียนโดย chaiyaphol saithong 314
มมรจัดการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เขียนโดย chaiyaphol saithong 672
พิธีบำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนะมงคล ๕๐ ปี พระราชปฏิภาณโกศล,ผศ.ดร. อธิการบดี มมร เขียนโดย chaiyaphol saithong 434
พิธีบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในวาระ ๑๒๓ ปี นับแต่วันประสูติ และสมโภชพระสุวรรณบัฎ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ เขียนโดย chaiyaphol saithong 369
มมร, มจร ประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีบุคลากร ครั้งที่ ๑๐ เขียนโดย chaiyaphol saithong 896