แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
มมร จัดปฏิบัติธรรม ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พุทธศักราช ๒๕๕๗ 844
มมร ปิดโครงการอบรมพระธรรมวิทยากร รุ่นที่ ๔๖/๒๕๕๖ 789
มมร สรุปประชุมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 661
คณะผู้บริหาร มมร ตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษาต่าง ๆ 1103
ประกาศ มมร เรื่องทุนการศึกษาและสาขาวิชาที่ให้ทุนการศึกษาต่อ เขียนโดย chuchat 812
ประกันคุณภาพการศึกษาจัดประชุมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ 926
มมร เปิดโครงการอบรมพระธรรมวิทยากร รุ่นที่ ๔๖/๒๕๕๖ 1138
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ ๔ หลักสูตรศาสนศาสตรดุษฏีบัณฑิต 1387
ประกาศงดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๒ เขียนโดย chuchat 984
มมร ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามคืน (วันศุกร์แรกของเดือน) 599