แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กำหนดการ ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ทอมก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ 795
MASTER SHI DA YUAN ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มอบทุนการศึกษาให้แด่พระนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 1619
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2557 เขียนโดย chuchat 4902
เชิญร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการแหล่งสนับสนุนการทำวิจัย เขียนโดย chuchat 756
ภาพรวมกิจกรรมต่างๆ "วันมาฆบูชา" ประจำปี ๒๕๕๗ 1348
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมงานครบรอบ ๑๔ ปี คล้ายวันก่อตั้ง มมร วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ 771
มมร ท้องสนามหลวงปิดโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา "วันมาฆบูชา" ประจำปี ๒๕๕๗ 861
พุทธศาสนิกชน ชาวศาลายาร่วมเวียนเทียน "วันมาฆบูชา" ณ มมร อาคารธรรมสถาน 1005
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๙.๐๐ น.เรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน คณะผู้บริหาร/คณาจารย์/เจ้าหน้าที่และนักศึกษาร่วมกิจกรรมเวียนเทียน รอบอาคารธรรมสถาน มมร ต.ศาลายา นครปฐม 1307
คณะศาสนาและปรัชญา รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ เขียนโดย chuchat 2476