แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
บุคคลากรฝ่ายประกันคุณภาพ มมร เข้าร่วมรับฟังข้อเสนอแนะ โดยคณะกรรมการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 1526
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา มมร 1770
มมร อบรมพัฒนาเว็บไซต์ส่วนกลาง/หน่วยงานย่อย 1463
กำหนดการประชุมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา เขียนโดย chuchat 653
บริษัทโอสถสภา จำกัด ถวายเครื่องดื่มเปปทีนจำนวน ๑๓๐ ลังแด่พระนักศึกษา มมร 1029
คณะกรรมการประชุมเพื่อยกฐานะศูนย์การศึกษา มมร 1130
มมร จัดปฏิบัติธรรม ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พุทธศักราช ๒๕๕๗ 896
มมร ปิดโครงการอบรมพระธรรมวิทยากร รุ่นที่ ๔๖/๒๕๕๖ 836
มมร สรุปประชุมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 706
คณะผู้บริหาร มมร ตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษาต่าง ๆ 1167