แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศคำสั่งแต่งตั้งรายนามผู้บริหาร มมร เขียนโดย chuchat 1721
มมร ถวายความเคารพ และความอาลัยแด่..เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ 984
คณะศาสนาและปรัชญา มมร จัดกิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนาเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 1506
มมร มอบประกาศนียธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ 933
เชิญร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๕ เขียนโดย chuchat 756
คณะมนุษยศาสตร์ จัดอบรมจริยธรรม หลักการ กิริยาที่ควรประพฤติ 1522
มมร ร่วมประชุม ทอมก ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี นครราชสีมา 786
เชิญร่วมถวายสักการะอธิการบดี ในเทศกาลการเข้าพรรษา เขียนโดย chuchat 806
มมร อบรม Google Apps for Education 2079
กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เวียนเทียนวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๕๖ 1556