แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศงดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๒ เขียนโดย chuchat 1101
มมร ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามคืน (วันศุกร์แรกของเดือน) 678
มมร สวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ อาคารธรรมสถาน 918
ประกาศ งดการเรียนการสอนและปฏิบัติงาน เขียนโดย chuchat 1059
กำหนดการประชุมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ เขียนโดย chuchat 988
นักศึกษา มมร จัดกิจกรรมค่ายอาสาสานฝันเพื่อน้อง จ.ตาก 1428
มมร อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๖ -๒๕๖๕ 1394
มมร ร่วมกับสำนักงบประมาณเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ 943
ประชุม ทอมก ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ (แลกเปลี่ยนเรียนรู้และกิจกรรมสัมพันธ์) 1820
กองพัฒนานักศึกษา ประชุมจัดระเบียบหอพักนักศึกษาอำนวยความสะดวกความปลอดภัย 1230