แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
อธิการบดี มมร เป็นประธานมอบวุฒิบัตรบุคลากร สนง.พระพุทธศาสนาฝึกอบรมโปรแกรมระบบสารสนเทศ 1498
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ประจำปี 2556 1887
เรียนเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาวน์โหลดแบบฟอร์ม SAR55 เขียนโดย chuchat 651
มมร ประชุมเตรียมการพัฒนาระบบทะเบียน นำเทคโนโลยีมาใช้ 800
รายงานสรุป การประชุมสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเถรวาทนานาชาติ ครั้งที่ ๓ เขียนโดย chuchat 1049
มมร ปฐมนิเทศนักศึกษามหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ 879
วุฒิสมาชิกฝรั่งเศส ถวายเหรียญ “Legends of the Planet” แด่ รก. รองอธิการบดี มมร เขียนโดย chuchat 1730
มมร จัดงานแถลงข่าว..ขอบคุณสื่อมวลชน 980
โครงการอบรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ 1667
มมร ร่วมงาน ICT (๒๖ ศตวรรษวิสาขบูชาโลก) เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ 1310