แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สมเด็จพระสังฆราช ประทานทองคำ ๑๑๙ บาท หุ้มยอดเจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย ทรงเจริญพระชันษา ๑๐๐ ปี 1145
มมร เป็นเจ้าภาพประชุมที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เขียนโดย chuchat 1085
20 สิงหาคม 2556 มมร ร่วมประชุมนานาชาติ ประเทศศรีลังกา 1136
ครบรอบการก่อตั้งสถาบันแม่ชีไทย ๔๔ ปี 2235
สมเด็จพระวันรัต คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชฯ เป็นประธานบวชแม่ชีเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหาคม 1258
กำหนดการ โครงการอบรมนักเผยแผ่จิตอาสา เขียนโดย unnop.ta 1085
ตลอดพรรษากาลฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี องค์กรต่าง ๆ ร่วมโครงการ " ปฏิบัติธรรม สงฆราชบูชา" 1924
ธรรมยาตรามหากุศล" อุปถัมภ์การศึกษาพระภิกษุ - สามเณร (มมร ร่วมกับวัดทองเนียม) 1043
ประกาศคำสั่งแต่งตั้งรายนามผู้บริหาร มมร เขียนโดย chuchat 1824
มมร ถวายความเคารพ และความอาลัยแด่..เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ 1121