แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กำหนดการ โครงการอบรมนักเผยแผ่จิตอาสา เขียนโดย unnop.ta 1198
ตลอดพรรษากาลฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี องค์กรต่าง ๆ ร่วมโครงการ " ปฏิบัติธรรม สงฆราชบูชา" 2192
ธรรมยาตรามหากุศล" อุปถัมภ์การศึกษาพระภิกษุ - สามเณร (มมร ร่วมกับวัดทองเนียม) 1195
ประกาศคำสั่งแต่งตั้งรายนามผู้บริหาร มมร เขียนโดย chuchat 1999
มมร ถวายความเคารพ และความอาลัยแด่..เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ 1284
คณะศาสนาและปรัชญา มมร จัดกิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนาเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2027
มมร มอบประกาศนียธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ 1144
เชิญร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๕ เขียนโดย chuchat 1051
คณะมนุษยศาสตร์ จัดอบรมจริยธรรม หลักการ กิริยาที่ควรประพฤติ 2003
มมร ร่วมประชุม ทอมก ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี นครราชสีมา 1059