แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
มมร จัดกิจกรรม"เจริญสมาธิภาวนาถวายเป็นอาจริยบูชา ๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต" ในโอกาสที่องค์การยูเนสโก ได้ประกาศให้ท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ เขียนโดย chaiyaphol saithong 633
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตฯ ทรงสนทนาธรรมกับเจ้าพระคุณ สมเด็จอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เขียนโดย jetsada 563
สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระคติธรรม เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ 63 เขียนโดย jetsada 857
" ประชุมสัมมนาเชื่อมโยงและทำความเข้าใจเครือข่ายคณะสงฆ์ เขตปกครองคณะสงฆ์คณะธรรมยุต" เขียนโดย chaiyaphol saithong 212
มมร จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ เขียนโดย chaiyaphol saithong 867
นโยบาย เรื่อง การงดให้และรับของขวัญหรือของกำนัล (No Gift Policy) เขียนโดย jetsada 723
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพระรูป พร้อมลายพระหัตถ์เชิญพุทธศาสนสุภาษิต เป็นพระคติธรรม ประทานพรสำหรับความสุขปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๓ เขียนโดย jetsada 661
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัยและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมหารือเพื่อทำความร่วมมือ(MOU) ทางวิชาการและการบริหารระดับบัณฑิตศึกษา เขียนโดย chaiyaphol saithong 1308
เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช นายกสภามหาวิทยาลัย ประทานพระวโรกาสให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เฝ้าถวายสักการะ และร่วมการประชุมวาระพิเศษ เขียนโดย chaiyaphol saithong 535
เชิญเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พุทธวิถีไทย"เติมบุญบรรพ์ ย้อนวันวาน สืบสานไทย" เขียนโดย chaiyaphol saithong 408