แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
คณะศาสนาและปรัชญาจัดการประชุมวิพากย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) เขียนโดย chaiyaphol saithong 500
ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบปลายภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เขียนโดย chaiyaphol saithong 463
คณะพุทธศาสนิกชนชาวเกาหลีใต้ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เขียนโดย chaiyaphol saithong 390
มมร จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เขียนโดย chaiyaphol saithong 484
ดาวน์โหลดภาพ งานคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ๑๒๖ ปี และ ประทานทุนการศึกษาสมเด็จพระอริยวงศคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เขียนโดย jetsada 784
สมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปีที่ ๑๒๖ เขียนโดย chaiyaphol saithong 711
มมร จัดพิธีบำเพ็ญพระกุศลคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปีที่ ๑๒๖ เขียนโดย chaiyaphol saithong 595
สมเด็จพระสังฆราช ประทานประกาศเกียรติคุณเจ้าอาวาสวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น 418
มมร จัดงานวันเกษียณประจำปี ๒๕๖๒ "ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุทิตา" เขียนโดย chaiyaphol saithong 975
สมเด็จพระสังฆราช เสด็จเป็นประธานในพิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๒ เขียนโดย jetsada 2934