แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
มมร จัดโครงการวันสำคัญของชาติและศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๙ MBU Wisdom Pavilion "ปทุมปัญญาศาลา" ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เขียนโดย Chaiyaphol 2776
มมร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ เขียนโดย Chaiyaphol 1326
มมร ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงข่าวโครงการ "MBU Challenge 2559" เขียนโดย Chaiyaphol 1928
มมร จัดการประชุมบุคลากรประจำปี ๒๕๕๙ พร้อมทั้งจัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวสืบสานประเพณีสงกรานต์ เขียนโดย Chaiyaphol 896
บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เขียนโดย Chaiyaphol 1199
โครงการพระสอนศีลธรรมจัดงานอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๕๙ รุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒ เขียนโดย Chaiyaphol 1235
ชมรมดนตรีไทย มมร จัดการประกวดอ่านทำนองเสนาะและขับเสภา ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๒ เขียนโดย Chaiyaphol 1791
คณะกรรมการวิชาการประชุมพิจารณารายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร เขียนโดย Chaiyaphol 1427
มมร ร่วมมือกับคณะสงฆ์ธรรมยุตจัดตั้งศูนย์ประสานงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เขียนโดย Chaiyaphol 1115
การประชุมสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เขียนโดย jetsada 1086