Black Ribbon
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
คณะสงฆ์มหายาน จากประเทศจีนและไต้หวัน เยี่ยมชม มมร เขียนโดย jetsada 636
อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารเฝ้าถวายสักการะ เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เขียนโดย jetsada 1404
มมร ร่วมกับจังหวัดนครปฐม จัดงานวันมาฆบูชา"หัวใจพระพุทธศาสนา หัวใจประชาชาวไทย"ประจำปี ๒๕๖๐ เขียนโดย Chaiyaphol 1205
มมร จัดพิธีบวงสรวงมหาวิทยาลัย เพื่อความเป็นสิริมงคล เขียนโดย Chaiyaphol 1915
ประกาศ รับสมัครสอบชิงทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (รอบสอง) เขียนโดย jetsada 634
ประกาศ รายชื่อพระนักศึกษาทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เขียนโดย jetsada 758
อธิการบดี มมร ประชาสัมพันธ์งาน "มาฆบูชา ๒๕๖๐" ในรายการ 'คัดข่าวเด่น' NBT เขียนโดย jetsada 527
มมร ร่วมประชุม คกก.อำนวยการจัดงาน มาฆบูชา ๒๕๖๐ โดย รัฐบาล เขียนโดย jetsada 635
ประกาศ ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เขียนโดย jetsada 885
ฝ่ายทะเบียนและวัดผลร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรมระบบบริการการศึกษาสำหรับเจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล เขียนโดย Chaiyaphol 663