แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
มมร เตรียมจัดงานวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๗ 1009
อธิการบดี มมร ถวายมุทิตาสักการะพระพรหมวิสุทธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์ 1670
มมร ร่วมกับสำนักงบประมาณและสมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมงานบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระสังฆราชฯ 1453
การบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร ๑๐๐ วัน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันที่ ๓๐ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ 1743
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีรับสั่งให้กรมราชทัณฑ์ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย เขียนโดย chuchat 1412
รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เขียนโดย chuchat 4411
มมร ประชุมจัดระบบระเบียบหอพักนักศึกษา 1250
พิธีปฐมนิเทศพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)รุ่นที่ ๒๐/๒๕๕๗ 1154
มมร เตรียมจัดงานวันมาฆบูชาประจำปี ๒๕๕๗ 1170
คณะพระธรรมทูตวัดธรรมประทีป วอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกาและคณะสงฆ์ธนบุรี(ธรรมยุต) เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระสังฆราชฯ 1207