แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
มมร เปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๗ 1963
อธิการบดี มมร และคณะผู้บริหารประชุมหารือแนวทางการบริหารงานและการจัดการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 1939
มมร พัฒนางานระบบทะเบียนออนไลน์ 827
มมร ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ 897
มมร เปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๗ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง 1110
มมร เตรียมจัดงานวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๗ 1090
อธิการบดี มมร ถวายมุทิตาสักการะพระพรหมวิสุทธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์ 1804
มมร ร่วมกับสำนักงบประมาณและสมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมงานบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระสังฆราชฯ 1694
การบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร ๑๐๐ วัน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันที่ ๓๐ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ 1884
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีรับสั่งให้กรมราชทัณฑ์ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย เขียนโดย chuchat 1502