แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
คณะผู้บริหาร มมร ตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษาต่าง ๆ 1167
ประกาศ มมร เรื่องทุนการศึกษาและสาขาวิชาที่ให้ทุนการศึกษาต่อ เขียนโดย chuchat 873
ประกันคุณภาพการศึกษาจัดประชุมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ 973
มมร เปิดโครงการอบรมพระธรรมวิทยากร รุ่นที่ ๔๖/๒๕๕๖ 1190
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ ๔ หลักสูตรศาสนศาสตรดุษฏีบัณฑิต 1485
ประกาศงดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๒ เขียนโดย chuchat 1026
มมร ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามคืน (วันศุกร์แรกของเดือน) 640
มมร สวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ อาคารธรรมสถาน 848
ประกาศ งดการเรียนการสอนและปฏิบัติงาน เขียนโดย chuchat 995
กำหนดการประชุมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ เขียนโดย chuchat 916