แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ : บัญชีรายนามผู้เข้ารับประกาศนียบัตรและพัดบาลีศึกษา เขียนโดย chuchat 711
ปฏิบัติธรรม "โครงการสุขถึงธรรม สุขถึงใจ" ปีที่ ๒ 977
สมเด็จพระสังฆราช ประทานทองคำ ๑๑๙ บาท หุ้มยอดเจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย ทรงเจริญพระชันษา ๑๐๐ ปี 1028
มมร เป็นเจ้าภาพประชุมที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เขียนโดย chuchat 954
20 สิงหาคม 2556 มมร ร่วมประชุมนานาชาติ ประเทศศรีลังกา 1012
ครบรอบการก่อตั้งสถาบันแม่ชีไทย ๔๔ ปี 1942
สมเด็จพระวันรัต คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชฯ เป็นประธานบวชแม่ชีเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหาคม 1133
กำหนดการ โครงการอบรมนักเผยแผ่จิตอาสา เขียนโดย unnop.ta 961
ตลอดพรรษากาลฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี องค์กรต่าง ๆ ร่วมโครงการ " ปฏิบัติธรรม สงฆราชบูชา" 1755
ธรรมยาตรามหากุศล" อุปถัมภ์การศึกษาพระภิกษุ - สามเณร (มมร ร่วมกับวัดทองเนียม) 931