แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
มมร เปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๗ 2087
อธิการบดี มมร และคณะผู้บริหารประชุมหารือแนวทางการบริหารงานและการจัดการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 2062
มมร พัฒนางานระบบทะเบียนออนไลน์ 883
มมร ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ 934
มมร เปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๗ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง 1163
มมร เตรียมจัดงานวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๗ 1134
อธิการบดี มมร ถวายมุทิตาสักการะพระพรหมวิสุทธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์ 1883
มมร ร่วมกับสำนักงบประมาณและสมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมงานบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระสังฆราชฯ 1815
การบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร ๑๐๐ วัน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันที่ ๓๐ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ 1984
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีรับสั่งให้กรมราชทัณฑ์ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย เขียนโดย chuchat 1555