แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
นักศึกษา ร่วมสวดมนต์ข้ามคืน ณ มมร ธรรมสถาน 1521
แจ้งข่าวการกุศล เขียนโดย chuchat 551
มมร มอบโล่รางวัลแก่นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 657
สถาบันวิจัยแจ้งการของบประมาณวิจัย ประจำปี พ.ศ.2558 เขียนโดย chuchat 1030
อายุวัฒนมงคล ๕๖ ปี พระราชบัณฑิต อธิการบดี มมร 3101
เลือกตั้งประธานนักศึกษา มมร 919
ครบรอบอายุวัฒนมงคล ๘๖ ปี เจ้าประคุณสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ 2010
คณะกรรมการการอุดมศึกษาผู้บริหารระดับสูง สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ เยี่ยมชมศึกษาดูงาน มมร 816
บัญชีรายนามผู้สอบประโยคบาลีศึกษาได้ เขียนโดย chuchat 963
อธิการบดี มมร เป็นประธานมอบวุฒิบัตรบุคลากร สนง.พระพุทธศาสนาฝึกอบรมโปรแกรมระบบสารสนเทศ 1487