แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
มมร เป็นเจ้าภาพประชุมที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เขียนโดย chuchat 1085
20 สิงหาคม 2556 มมร ร่วมประชุมนานาชาติ ประเทศศรีลังกา 1134
ครบรอบการก่อตั้งสถาบันแม่ชีไทย ๔๔ ปี 2230
สมเด็จพระวันรัต คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชฯ เป็นประธานบวชแม่ชีเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหาคม 1255
กำหนดการ โครงการอบรมนักเผยแผ่จิตอาสา เขียนโดย unnop.ta 1081
ตลอดพรรษากาลฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี องค์กรต่าง ๆ ร่วมโครงการ " ปฏิบัติธรรม สงฆราชบูชา" 1923
ธรรมยาตรามหากุศล" อุปถัมภ์การศึกษาพระภิกษุ - สามเณร (มมร ร่วมกับวัดทองเนียม) 1043
ประกาศคำสั่งแต่งตั้งรายนามผู้บริหาร มมร เขียนโดย chuchat 1823
มมร ถวายความเคารพ และความอาลัยแด่..เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ 1120
คณะศาสนาและปรัชญา มมร จัดกิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนาเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 1752