แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สมโภชยอดฉัตรหุ้มทองคำหนักจำนวน ๒๘๙ ก.ก พระมหาโพธิเจดีย์พุทธคยา วัดบวรนิเวศวิหาร 983
กำหนดการวันสถาปนา มมร ๑๒๐ เขียนโดย chuchat 1220
กำหนดการวันอุดมศึกษา เขียนโดย chuchat 831
ประกาศ : บัญชีรายนามผู้เข้ารับประกาศนียบัตรและพัดบาลีศึกษา เขียนโดย chuchat 972
ปฏิบัติธรรม "โครงการสุขถึงธรรม สุขถึงใจ" ปีที่ ๒ 1228
สมเด็จพระสังฆราช ประทานทองคำ ๑๑๙ บาท หุ้มยอดเจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย ทรงเจริญพระชันษา ๑๐๐ ปี 1207
มมร เป็นเจ้าภาพประชุมที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เขียนโดย chuchat 1169
20 สิงหาคม 2556 มมร ร่วมประชุมนานาชาติ ประเทศศรีลังกา 1243
ครบรอบการก่อตั้งสถาบันแม่ชีไทย ๔๔ ปี 2393
สมเด็จพระวันรัต คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชฯ เป็นประธานบวชแม่ชีเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหาคม 1352