แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กำหนดการ โครงการอบรมนักเผยแผ่จิตอาสา เขียนโดย unnop.ta 1146
ตลอดพรรษากาลฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี องค์กรต่าง ๆ ร่วมโครงการ " ปฏิบัติธรรม สงฆราชบูชา" 2072
ธรรมยาตรามหากุศล" อุปถัมภ์การศึกษาพระภิกษุ - สามเณร (มมร ร่วมกับวัดทองเนียม) 1142
ประกาศคำสั่งแต่งตั้งรายนามผู้บริหาร มมร เขียนโดย chuchat 1925
มมร ถวายความเคารพ และความอาลัยแด่..เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ 1216
คณะศาสนาและปรัชญา มมร จัดกิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนาเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 1919
มมร มอบประกาศนียธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ 1090
เชิญร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๕ เขียนโดย chuchat 985
คณะมนุษยศาสตร์ จัดอบรมจริยธรรม หลักการ กิริยาที่ควรประพฤติ 1876
มมร ร่วมประชุม ทอมก ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี นครราชสีมา 999