Black Ribbon
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มมร เขียนโดย Chaiyaphol 1343
อธิการบดีนำคณะผู้บริหารเข้าถวายสักการะพระเถระ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๕๙ เขียนโดย Chaiyaphol 1312
พิธีถวายสักการะอธิการบดี เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช ๒๕๕๙ เขียนโดย Chaiyaphol 901
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ถวายสักการะเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๕๙ เขียนโดย Chaiyaphol 1306
คณะสมาคมชาวพุทธ จากประเทศจีน เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย เขียนโดย Chaiyaphol 862
มมร จัดการประชุมสัมมชาเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ เตรียมเสนอครม.ประกาศให้วันอาสาฬหบูชา เป็นวันเผยแผ่พระพุทธศาสนา เขียนโดย Chaiyaphol 541
ขอเชิญร่วมงานสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ 1 เขียนโดย jetsada 1155
มมร จัดการประชุมเตรียมงาน"สมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ เขียนโดย Chaiyaphol 1792
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (รอบสอง) เขียนโดย jetsada 1857
ประกาศผลโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบ การประกวดอ่านทำนองเสนาะและขับเสภา ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เขียนโดย Chaiyaphol 1537