Black Ribbon
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ผู้บริหาร บุคคลากร เจ้าหน้าที่ มมร ร่วมกิจกรรมถวายอาลัย ในหลวง ร.๙ ที่สถานีโทรทัศน์ไทยพิบีเอส เขียนโดย jetsada 887
คณะมนุษยศาสตร์จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ(Career-based English) เขียนโดย Chaiyaphol 1842
ม.มหามกุฏฯ ร่วมโครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ เขียนโดย Chaiyaphol 1169
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เขียนโดย Chaiyaphol 1424
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เขียนโดย Chaiyaphol 2050
คณะสังคมศาสตร์จัดโครงการสัมมนาวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์ เขียนโดย Chaiyaphol 2115
คณะศึกษาศาสตร์จัดงานสัมมนาวิเคราะห์กวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัย"หัวใจห้องที่ห้า" เขียนโดย Chaiyaphol 2020
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สอบไล่ได้ธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เขียนโดย Chaiyaphol 2245
ศึกษาศาสตร์จัดโครงการส่งเสริมความเป็นครูและพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน เขียนโดย Chaiyaphol 1873
กองพัฒนานักศึกษา มมร จัดกิจกรรมสวดมนต์ปฏิบัติธรรม "โครงการฝึกจิตพิชิตความเห็นแก่ตน" เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ เขียนโดย Chaiyaphol 1912