ม.มหามกุฏฯ ร่วมโครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ

       วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรม "Big Day ปั่นจักรยาน เส้นทางสู่ประชามติ" ของอำเภอพุทธมณฑล   โดยมีนายอังกูร สุ่นกุล นายอำเภอพุทธมณฑล  พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  นักเรียน นักศึกษา และประชาชน กว่า ๕๐๐ คน  ร่วมในขบวนปั่นจักรยานและเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมมนูญ ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙  นอกจากนี้ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ม.มหามกุฏได้ดำเนินโครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติอย่างต่อเนื่อง โดยจัดรถยนต์ติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ พร้อมทั้งมีนักศึกษาร่วมเดินรณรงค์แจกเอกสารแผ่นพับให้ข้อมูลต่างๆแก่ประชาชน ไปตามเส้นทางชุมชนใกล้มหาวิทยาลัยอีกด้วย

MBUNEWS

06/08/2016

 

Share