ประมวลภาพงานกีฬา"มมร.สัมพันธ์ ครั้งที่ 6 กีฬาสัมพันธ์ สิรินธราชวิทยาลัยเกมส์"

  เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน "มมร.สัมพันธ์ ครั้งที่ 6 กีฬาสัมพันธ์ สิรินธราชวิทยาลัยเกมส์" ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 53 หมู่ 2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม  

 

Share