ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาประเพณี มมร-มจร

     มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีระหว่าง มมร-มจร ครั้งที่ ๙  เชื่อมความสัมพันธ์และมิตรภาพระหว่างสองมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยจัดแข่งขันชนิดกีฬาทั้งสิ้น ๘ ชนิดกีฬา คือ ฟุตบอล VIP  ฟุตซอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ แชร์บอล เปตอง แบดมินตัน และกีฬาพื้นบ้าน

Share