มมร ร่วมกับส่วนงานราชการจังหวัดนครปฐม ประชุมเตรียมรับเสด็จ สมเด็จพระสังฆราช เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ปีที่ ๑๒๖

            วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระราชปฏิภาณโกศล, ผศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และนายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการประชุมเตรียมรับเสด็จ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จมาปฏิบัติพระศาสนกิจเป็นประธานในพิธีประทานทุนการศึกษา “ทุนการศึกษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร)” เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในวันอังคารที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ อาคารธรรมสถาน (B1) (อาคารสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฺฐายีมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

           ในการประชุมครั้งนี้มีส่วนราชการในจังหวัดนครปฐม ประกอบด้วยกลุ่มงานในสมเด็จพระสังฆราช มณฑลทหารบกที่ ๑๑, ตำรวจภูธรภาค ๗, ปลัดจังหวัดนครปฐม, ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม, ปลัดจังหวัดนครปฐม, ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม, อำเภอพุทธมณฑล, สารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง ๑, กองกำกับการ ๒, กองบังคับการตำรวจทางหลวง, สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม, ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม, แขวงทางหลวงสมุทรสาคร, ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุทธมณฑล และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ

 
Share