คณะผู้บริหาร มมร ร่วมประชุมสามัญประจำปีคณะกรรมการบริหาร เจ้าหน้าที่สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต)

            วันนี้ (วันเสาร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒) เจ้าประคุณสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ วัดโสมนัสวิหาร ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อเตรียมการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และการบริหารงานของสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธ)  โดยในการนี้ พระราชปฏิภาณโกศล, ผศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมตึกติสสะมหาเถระ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน กรุงเทพมหานคร

 

 

 

 
Share