พิธีปฐมนิเทศการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) รุ่นที่ ๒๖ ประจำปี ๒๕๖๓

         วันพุธที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระเดชพระคุณ พระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๘ (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุ ปฏิบัติหน้าที่แทน เจ้าประคุณ สมเด็จพระวันรัต ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต เมตตาเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) รุ่นที่ ๒๖ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ตึกติสสมหาเถระ วัดพระศรีมหาธาตุ เขนบางเขน กรุงเทพมหานคร

         ในการนี้ พระราชปฏิภาณโกศล, ผศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มอบหมายให้ พระครูปลัดสุวัฑฒนพรหมจริยคุณ รองอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่แทนและกล่าวถวายรายงานในพิธีปฐมนิเทศการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ครั้งนี้ด้วย

 

 

 

 

ที่มา ข่าว  สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ธรรมยุต

ที่มา ภาพ  Thotsaporn Supphasiripinyo

 

 
Share