สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เมตตาเป็นประธานในพิธี ยกเสาเอกพระตำหนักสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ (วาสนมหาเถร)

                สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน)  อุปนายก สภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เมตตาเป็นประธานในพิธี ยกเสาเอกพระตำหนักสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ (วาสนมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๘ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ณ วัดหนองแวง พระอารามหลวง จ.ขอนแก่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Share