ศุภมงคลสมัย ๑๕๐ ปีแห่งการสถาปนาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

         วันพุธ ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ เนื่องในศุภมงคลสมัย ๑๕๐ ปีแห่งการสถาปนาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดรับงานสมโภชพระอารามไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์มาทรงถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์ เป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธอังคีรส และทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลสมโภชพระอาราม ทรงสักการะปูชนียวัตถุในพระอาราม พร้อมทั้งทอดพระเนตรนิทรรศการซึ่งจัดขึ้นเพื่อเผยแผ่กิตติประวัติของวัด อดีตเจ้าอาวาส และพระราชศรัทธาของพระบรมราชจักรีวงศ์ต่อพระบวรพุทธศาสนา โดยจะเปิดให้ประชาชนเข้าชมพระอารามและนิทรรศการได้ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ น. จนถึงเวลา ๒๑.๐๐ น. ในวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี และตั้งแต่ ๐๙.๐๐ น. จนถึงเวลา ๒๒.๐๐ น. ในวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ นับแต่วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ มกราคม ถึงวันอาทิตย์ ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

        การนี้ ทรงจุดเทียนจากโคมไฟฟ้าพระราชทานเลี้ยงเพลิงไว้ในบุษบกเพลิง เพื่อให้สาธุชนต่อเทียน สำหรับการเดินเทียนประทักษิณสมโภชพระอารามถวายเป็นพุทธบูชาในเวลาค่ำ โดยเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงต่อเทียนประทานแก่สาธุชน พร้อมทรงพระดำเนินนำสาธุชน เดินเทียนประทักษิณสมโภชถวายเป็นพุทธบูชา

        อนึ่ง เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดให้สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ปฏิบัติแทนพระองค์ในการเชิญเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชา ขึ้นคล้องพระหัตถ์ถวายฉลองพระราชศรัทธาเป็นปฐมฤกษ์ ตามโบราณราชประเพณี

 

 

ที่มา สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช

https://www.facebook.com/SanggharajaOffice

Share