อธิการบดี นำคณะผู้บริหารแสดงมุทิตาสักการะในโอกาสอายุวัฒนมงคล 78 ปฐมาจารย์ซินติ้ง

         วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ที่สถาบันพระพุทธศาสนาเถรวาท-มหายาน วัดไท่ฮว๋าซื่อ โฝวกวงซัน ถนนคู้บอน แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ ได้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สถาบันพระพุทธศาสนาเถรวาท-มหายาน ในการนี้ พระราชปฏิภาณโกศล,ผศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย(มมร) ได้นำคณะผู้บริหารแสดงมุทิตาสักการะในโอกาสอายุวัฒนมงคล 78 ปฐมาจารย์ซินติ้ง ประธานสถาบันพุทธศาสนาเถรวาท-มหายาน วัดไท่ฮว๋าซื่อ พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวจีนร่วมในพิธีดังกล่าว

 

 

 
Share