มมร จัดกีฬานักศึกษาสัมพันธ์ครั้งที่ ๑ เชื่อมสามัคคีส่วนกลาง-วิทยาเขต

       มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจัดการแข่งขัน"กีฬานักศึกษาสัมพันธ์ครั้งที่ ๑"เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาส่วนกลางและทุกวิทยาเขต เปิดโอกาสให้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆร่วมกัน กระชับความสามัคคีในหมู่นักศึกษามมรให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อม เพื่อเข้าแข่งขันในกีฬา สกอ เกมส์ต่อไปอีกด้วย

      โดยการแข่งขันกีฬานักศึกษาสัมพันธ์ในครั้งแรกนี้  ถูกจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๔-๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยส่วนกลาง ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม  มีวิทยาเขตเข้าร่วมจำนวน ๖ วิทยาเขต มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันประมาณ ๔๐๐ คน จาก๖ ประเภทคือ ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเล่ย์บอล เปตอง แบดบินตัน และตระกร้อ ทั้งนี้วิทยาเขตร้อยเอ็ดได้รับมอบธงเจ้าภาพจากมมรส่วนกลาง รับผิดชอบการแข่งขันในครั้งต่อไป

ประธานกล่าวเปิดการแข่งขัน

อ.อำนาจ  ศรีบรรเทา รก.หัวหน้ากองพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี

การแสดงจากกองเชียร์ มมร ส่วนกลาง

การแสดงจากกองเชียร์ มมร.ร้อยเอ็ด

ประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันกีฬาในแต่ละประเภท

ส่งมอบธงให้กับเจ้าภาพครั้งต่อไป มมร.รอ.

ข่าวกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา

MBUNEWS

08/10/57

Share