คณะศึกษาศาสตร์จัดโครงการเสริมศักยภาพ พัฒนาเทคนิควิธีการสอนภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน

       พระปริยัติสารเวที,ดร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเสริมศักยภาพพัฒนาเทคนิคและวิธีการสอนภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน(English Teaching and Asean Language in Development Technic Program) ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยใช้พื้นที่ระหว่างอาคาร B ๗.๑และB ๗.๒ เป็นสถานที่จัดงาน ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายประเภท ทั้งการประกวดจัดซุ้มอาเซียนเชิงบรรยายภาษาอังกฤษ กิจกรรมแข่งขันประกวดร้องเพลง-เต้นประกอบเพลงสากล และยังมีการแข่งขันแสดงละครเวทีภาคภาษาอังกฤษอีกด้วย ทั้งนี้มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ จากทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง

MBUNEWS

20-12-57

Share