คณะศึกษาศาสตร์จัดโครงการส่งบัวบานสู่โลกกว้าง เตรียมความพร้อมน.ศ.ปี๔ ออกปฏิบัติการสอน

          ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  พระราชบัณฑิต รก.อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งบัวบานสู่โลกกว้าง ที่จัดโดยคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ที่จะออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และเป็นกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู ให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของวิชาชีพครู ณ ห้องประชุม อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มีคณาจารย์และนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ทุกชั้นปีเข้าร่วมในพิธี

พิธีบายศรีสู่ขวัญ

นักศึกษารุ่นน้องมอบดอกไม้และของขวัญให้กับรุ่นพี่ เพื่ออวยพรและเป้นกำลังใจ ให้ประสบความสำเร็จกับการฝึกประสบการณ์สอน

MBUNEWS
26/02/58

 

Share