กองพัฒนานักศึกษาจัดพิธีปฐมนิเทศการอบรมกรรมฐานนักศึกษา รุ่นที่ ๖๒

      ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องเรียนสัมมนา ๕ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ   พระครูปรีชาธรรมวิธาน,ดร. รก.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศการอบรมกรรมฐานของนักศึกษาปีที่ ๔ รุ่นที่๖๒ ซึ่งทางกองพัฒนานักศึกษาจัดขึ้นเพื่อให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ และแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมแก่พระนักศึกษา/นักศึกษาผู้ที่จะเข้ารับการฝึกอบรมกรรมฐาน

      สำหรับในรุ่นนี้ กำหนดเข้ารับการฝึกอบรมกรรมฐาน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม วัดมกุฏคีรีวัน ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในระหว่างวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ รวมระยะเวลา ๑๕ วัน

อาจารย์อำนาจ  ศรีบรรเทา หัวหน้ากองพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี

พระครูปรีชาธรรมวิธาน,ดร. รก.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

พระมหาชุมพล  ธมฺมพโล ผู้ประสานงานโครงการ

 

MBUNEWS

10/03/58

Share