ม.มหามกุฏร่วม ๒๕ สถาบันการศึกษา ลงนามMOU ระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา

      มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการการบริหารงานเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษาในภูมิภาคตะวันตก(สัญจร) ครั้งที่ ๔ และทำพิธีลงนามเซ็นสัญญาความร่วมมือ(MOU) ระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกับสถาบันการศึกษาในเครือข่าย ๒๔ สถาบัน เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม

MBUNEWS

02/08/58

 

Share