1 / 3
2 / 3
3 / 3


โรงทานสู้ภัยโควิด 19 (COVID-19)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย


clickมอบเครื่องอุปโภคบริโภคในสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19)

โดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย


clickข่าวศูนย์ประสานภารกิจตามพระดำริ

ประมวลภาพศูนย์ประสานภารกิจตามพระดำริ

แบบฟอร์มประสงค์ลดหย่อนภาษี

สาธุชนผู้ร่วมสมทบทุน เพื่อบรรเทาความทุกแก่ประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) หากประสงค์ลดหย่อนภาษี โปรดกรอกข้อมูลเพิ่มเติม ตามลิงก์ด้านล่างนี้

แบบฟอร์มสถิติผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในไทย