มมร มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดนครปฐม เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ป้องกันโควิด-19

21/04/63 ณ อาคารธรรมสถาน - พระราชปฎิภาณโกศล,ผศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย , นางสาวสลารีวรรณ​ ทัพทวี นายอำเภอพุทธมณฑล พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มมร เข้าร่วมพิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ตัวแทนจากโรงพยาบาลในจังหวัดนครปฐม จำนวน 6 แห่ง คือ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก (200 ชุด) โรงพยาบาลนครปฐม(100ชุด) โรงพยาบาลพุทธมณฑล(100ชุด) โรงพยาบาลนครชัยศรี(100ชุด) โรงพยาบาลสามพราน(100ชุด) และสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์(100ชุด) เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วย ทั้งนี้อุปกรณ์ต่างๆที่ส่งมอบประกอบไปด้วย เสื้อ gown spunbond 60 gsm. สีขาว และ75 gsm.สีม่วง ได้รับการสนับสนุนจาก สถานีกาชาดที่ 2 นำโดย คุณเสาวลักษณ์ ธนศิโรรัตน์และเพื่อนๆ , leg Cover ถุงหุ้มขา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก คุณนวรัตน์ ฮามะ พร้อมครอบครัวและคณะเพื่อน นอกจากนี้ยังมีแว่นตาป้องกันทางการแพทย์ ได้รับการสนับสนุนจาก บจก.ปิยะทรัพย์การพิมพ์อีกด้วย

อธิการบดี มมร กล่าวว่า วันนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้ทำงานสนองพระดำริ เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์นายกมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดตั้งโรงทานและศูนย์รวมการรับบริจาค เพื่อตั้งเป็นทุนสำหรับจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภค และอุปกรณ์ป้องกันทางสาธารณสุข จากผู้มีจิตใจอันเป็นกุศลที่จะแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบาก ในสถานการ์ณการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 โดยทางมหาวิทยาลัยจะเริ่มมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 เมษยน 2563