ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง สังกัด ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

Share