ติดต่อวิทยาเขต

 

ลำดับที่

วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษา

สถานที่ตั้ง

เบอร์ติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร
1.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ส่วนกลาง

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

248 ม.1 ถ.ศาลายา -นครชัยศรี ต.ศาลายา
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
02-444-6000
02-444-6043
 
 
 

 

 

 
       
 

    1.1 ศูนย์การศึกษาโคราช

วัดสุทธจินดา
เลขที่ 774 ถ. ราชดำเนิน ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครราชศรีมา 30000

044-260-272,

081-264-2980

044-260-272

 

 

 

 

 

2.

วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

วัดชูจิตธรรมาราม
เลขที่ 57 หมู่ที่ 1 ต.สนับทึบ
อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

035-745037-8

035-745037

 

    2.1 ศูนย์การศึกษาปราจีนบุรี

วัดป่าทรงคุณ เลขที่ 140 หมู่ที่ 10
ต.ดงพระราม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000

037-211-885,

086-320-5914

037-211-885

3.

วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย

วัดสิรินธรเทพรัตนาราม
เลขที่ 26 หมู่ที่ 7 ต.อ้อมใหญ่
อ.สามพราน จ นครปฐม 73160

02-429-1663,

02-429-1719

02-429-1241

 

    3.1 ศูนย์การศึกษาชลบุรี

วัดศรีมหาราชา
เลขที่ 17 ต.ศรีราชา
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

038-311-048,

081-252-7797,

081-7825563

-

 

3.2 ศูนย์การศึกษาเพชรบุรี

วัดเนรัญชราราม
เลขที่ 168 ถ.ร่วมจิตต์ ต.ชะอำ
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120

032-471-115

-

4.

วิทยาเขตอีสาน

เลขที่ 106 ถ.ราษฏร์คนึง บ้านโนนชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ. ขอนแก่น 40000

043-241-488,

043-239-605

043-241502

 

    4.1 ศูนย์การศึกษาอุบลราชธานี

วัดแสนสุข
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

045-323-202

045-323-201

 

    4.2 ศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู

วัดพิศาลรัญญาวาส
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000

042-311-258,

042-360-488, 081- 4747286

053-814-752

5.

วิทยาเขตล้านนา

วัดเจดีย์หลวง
103 ตำบลพระสิงห์
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

053-270-9756

053-814-752

6.

วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เลขที่ 148 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ดงลาน
อ.เมือง จ. ร้อยเอ็ด 45000

043-518-364,

043-516-076

043 - 514618

 

    6.1 ห้องเรียนศรีสะเกษ

วัดหลวงสุมังคลาราม

ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33130

045-617-915,

084-667-9194

045-617-915 ต่อ 108

7.

วิทยาเขตศรีล้านช้าง

วัดศรีสุทธาวาส
เลขที่ 253/7 ถ.วิสุทธิเทพ ต.กุดป่อง
อ.เมือง จ. เลย 42000

042-813-028,

042-830-434

042-830-686,

042-811-255

 

    7.1 ศูนย์การศึกษาชุมแพ

ร.ร.ชุมแพศึกษา
เลขที่ 167 อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130

043-313-237,

081-974-3707 (พระครูสุทัศน์)

-

 

    7.2 ศูนย์การศึกษาด่านซ้าย

วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย
เลขที่ 231 หมู่ที่ 1 ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42240

081-320-8383

-

8.

วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

วัดพระมหาธาตุ
เลขที่ 169/9 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง
อ. เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

075-340499

075-310-293,

075-357-968

 

    8.1 ศูนย์การศึกษาสุราษฎร์ธานี

วัดธรรมบูชา
เลขที่ 143/1 ถ.ชนเกษม ต.ตลาด
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

077-282-865-6

 

077-282-865 ต่อ 108

 

    8.2 ศูนย์การศึกษาสงขลา

วัดมัชฌิมาวาส
เลขที่ 222 ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง
อ.เมือง จ.สงขลา 90000

089-294-453-4

074-324-544 ต่อ 108

9.
มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ในพระสังฆราชูปถัมภ์
หมู่ 6 ตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัด นครราชสีมา 30150

081-702-207-6,

086-012-3470,

086-015-5830

044-249-398

10.

วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร

เลขที่ 174 หมู่ที่ 3 ถนนวารีราชเดช ตำบลทุ่งแต้

อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000

045-756-859-60

045-583-080

11.

วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

วัดประชานิยม
ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

043-815-393

043-815-393,

043-815-855

 

หมายเหตุ  

- วิทยาเขต 7 แห่ง
- วิทยาลัย 3 แห่ง
- ศูนย์การศึกษา 11 แห่ง
- ห้องเรียน  3  แห่ง

 

Share