มมร ใน Google Map

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

248 ม.1 ถ.ศาลายา - นครชัยศรี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทรศัพท์ 02 - 444 - 6000 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น