แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
อำนาจหน้าที่ เขียนโดย jetsada 234
ผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๓ เขียนโดย chaiyaphol saithong 407
แผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๓ เขียนโดย chaiyaphol saithong 355
ข้อมูลมหาวิทยาลัย เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ 18460
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ 7519
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ 7423
วิสัยทัศน์ เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ 7252
นโยบาย เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ 5428
พันธกิจ เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ 7264
วัตถุประสงค์หลัก เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ 4843
ปณิธาน เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ 5357
ปรัชญา เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ 7265
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ 8194