แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
อำนาจหน้าที่ เขียนโดย jetsada 331
ผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๓ เขียนโดย chaiyaphol saithong 485
แผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๓ เขียนโดย chaiyaphol saithong 402
ข้อมูลมหาวิทยาลัย เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ 19015
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ 7739
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ 7588
วิสัยทัศน์ เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ 7518
นโยบาย เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ 5524
พันธกิจ เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ 7453
วัตถุประสงค์หลัก เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ 4969
ปณิธาน เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ 5488
ปรัชญา เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ 7554
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ 8415